RUDAN AUTOMOTO DOO

Osiguranje motornih vozila vršimo u saradnji sa kompanijom "Dunav osiguranje" koja predstavlja jedan od najvećih garanata sigurnosti na drumovima.

Kombinovanim osiguranjem pružamo osiguravajuću zaštitu za vozila od delimičnih, potpunih i dopunskih kasko rizika, kao i od rizika oštećenja vozila u celini ili radnih uređaja na vozilu.

Preko kompanije "Dunav osiguranje" organizovano je osiguranje pomoći na putu kojim vam je obezbeđena pomoć 24 sata, svakog dana u godini, u Srbiji i Evropi kao i pokriće troškova u slučaju kada je osigurano vozilo u nevoznom stanju ili nepodobno za dalju sigurnu vožnju.