RUDAN AUTOMOTO DOO

Putno zdravstveno osiguranje

Kako bi na putovanje radi odmora ili posla išli bezbedno i sigurno u saradnji sa kompanijom "Dunav Osiguranje" pripremili smo Vam polisu putnog zdravstvenog osiguranja! Neprijatni događaji ne moraju pokvariti Vaš odmor ili poslovni put. Uz polisu putnog zdravtvenog osiguranja možete se osećati bezbrižno i uživati u Vašem putovanju.
travel-itinerary-together-traveler

U slučaju iznenadne bolesti ili povrede, putničko zdravstveno osiguranje garantuje vam pokriće sledećih troškova:

• za ambulantno lečenja
• za nabavku neophodnih lekova i medicinskog materijala
• za prevoz do najbliže zdravstvene ustanove
• za bolničko lečenje
• za prevoz u državu prebivališta
• za stomatološke intervencije
• za druge potrebe u vezi sa iznenadnom bolešću ili povredom.